Welkom bij de Valkhofvereniging!


22 februari: herdenking van het bombardement op Nijmegen

Op 22 februari, de dag dat het bombardement op Nijmegen wordt herdacht, is de St. Nicolaaskapel op het Valkhof van 11.00 tot 17.00 u geopend als ruimte voor contemplatie en herdenken. Je bent van harte welkom.

Plannen voor het VALKHOFKWARTIER

De berichtgeving rond het Valkhof blijft aanhouden. Onlangs werden de plannen voor de invulling van het Valkhofkwartier gepresenteerd. Hier een link naar de visie rond deze ambitieuze plannen. Het is een link naar de officiele website van de gemeente Nijmegen die het mogelijk maakt het stuk te bekijken en/of te downloaden.

 

Donjon gaat definitief niet door.

Sinds 2013 zijn de gemeente en de Stichting Donjon aan elkaar verbonden via een officiële ontwikkel- en realisatieovereenkomst. De stichting zou daarbij niet alleen aan de slag gaan met de donjon, maar ook met renovatie van het park. In 2015 werd het bestemmingsplan aangepast. Begin 2017 heeft de Stichting Donjon de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van de donjon. De besluitvorming over die omgevingsvergunning heeft erg lang geduurd. Pas in november 2018 nam het College B&W het besluit om negatieve adviezen van o.a. de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Commissie Beeldkwaliteit te volgen. De stichting herkent zich overigens niet in die negatieve adviezen. Maar tegen deze nieuwe tegenwerking is het lastig optreden. Daarbij komt nog het risico van de hoge archeologische kosten, die plots veel hoger ingeschat werden na de gewijzigde zienswijze van de overheid over de archeologische waarde van de grond onder locatie de donjon. De stichting past voor een lange juridische procedure of voortzetting van een proces met zoveel tegenwerking. De recente tegenslagen maken het simpelweg onhaalbaar om de donjon te kunnen bouwen.

 

In goed overleg met de gemeente is daarom besloten de overeenkomst te ontbinden. De stichting wordt financieel gecompenseerd zodat de financiële afspraken met derden kunnen worden nagekomen. Helaas biedt dat geen compensatie voor de vele vrijwilligersuren die er door tal van betrokkenen, binnen het bestuur van zowel stichting Donjon en Stichting NVOB Cultuurfonds en daarbuiten, zijn ingestoken.

 

Uiteraard zijn wij zeer teleurgesteld dat wij de donjon niet kunnen realiseren. Het NVOB Cultuurfonds is in het leven geroepen om met verenigde krachten bij te dragen aan mooie en leuke stadsprojecten voor Nijmegen. Een lange strijd is geen mooi stadsproject. Daarom zijn wij als bestuur van NVOB Cultuurfonds inmiddels volop bezig om nieuwe stadsprojecten te selecteren die wij kunnen scharen in het rijtje van projecten die wij eerder gerealiseerd hebben: restauratie havenkraan, de tijdelijke donjon, de LENTmark toren, het middeleeuwse reuzenkatapult etc. Wij houden u graag op de hoogte daarvan, zien uit naar nieuwe samenwerkingen en verheugen ons om, eventueel samen met u, ouderwets weer de handen uit de mouwen te kunnen steken.

Goed nieuws! We zijn langer open: tot en met 6 januari 2019 en bijna de hele week. Lees hier meer.

 

Boekbespreking: Maria van Gelre (1380-1429), Sporen in het landschap

Vantilt, Nijmegen, 2018. Johan Oosterman, met medewerking van Jan Kuys
Door: Gerard M. Willems
 
Hoe schrijf je een biografie van iemand over wier leven maar heel weinig
bekend is? Maria van Gelre is zo iemand. Toch hebben de twee auteurs
zich aan deze klus gewaagd. Gelukkig hebben we Maria’s gebedenboek
en de huishoudboekjes en rekeningen van de kastelen waar ze haar
intrek nam of die ze aandeed op haar reizen.
Als hertogin, een titel die ze verworven had door haar huwelijk met
hertog Reinoud van Gelre en Gulik, reisde ze heel wat af door haar
hertogdom. Op basis van wat we in bovengenoemde bronnen aantreffen
kunnen we reconstrueren niet alleen hoe Maria rondtrok in haar
hertogdom, maar ook wat voor haar van belang was, en hoe men in de
kastelen en huizen die zij aandeed zich op het bezoek van reizende
hoogwaardigheidsbekleders voorbereidde.
De auteurs hebben, op basis van diepgaand bronnenonderzoek, met dit
boek een boeiend verhaal geschreven. We leren niet alleen over Maria’s
reizen en haar verlies aan status na de dood van Reinald, we leren heel
veel over het Middeleeuwse leven, over de economische cultuur uit die
tijd en hoe men zich, als men de middelen ervoor bezat, voorbereidde
op het hiernamaals. De nooit ontbrekende kapellen bij burchten en
bijbehorende priesters zijn blijken hiervan. We reizen met Maria mee.
Van Middelaar via Rosendaal, Zutphen naar Lobith, Nijmegen en het
voor haar favoriete Grave. Verder krijgen onder meer Geldern (D),
Kaster (D) en ook de stad Hattem in het uiterste noorden van Gelre
aandacht. Maria bezocht ze allemaal. Alle genoemde plaatsen hebben
ieder een eigen hoofdstuk in het boek. Het hoofdstuk over Nijmegen van
de hand van de inmiddels helaas overleden Jan Kuys (hij schreef vier
van de 11 hoofdstukken die het boek telt), biedt ons vooral een
Middeleeuwse kijk op onze stad en haar trotse houding tegenover
andere steden. Ze was leidend in het verzet tegen Reinald, en Maria
speelde bij de onderhandelingen een belangrijke rol. Dat de stad zich bij
het hertogelijke paar (maar trouwens ook in het hertogdom als geheel)
niet bijzonder geliefd maakte zou een verklaring kunnen zijn voor de weinige bezoeken die het hertogelijk paar in Nijmegen aflegde, zo
suggereren de schrijvers. Vanwege de weinige historisch zekere
bronnen die toegang geven tot Maria’s leven zijn dit soort suggesties
onontkoombaar en veelvuldig in de tekst te vinden. Zo lezen we vaak:
“hoogstwaarschijnlijk”, “moet wel ….”, “ …zou mogelijk…” “... dit kan zijn geweest…”, “…ongetwijfeld …” “…doet vermoeden…” enzovoort.
Het boek is verluchtigd *), maar niet met miniaturen uit Maria’s
gebedenboek. Ze komen uit een kalender. Huiselijke taferelen **)
wisselen af met bij de maand passende activiteiten. De prenten zijn
aantrekkelijk in hun primitiviteit. Verder is het fotomateriaal van oude
ruïnes, documenten en rekeningen in het boek bijzonder verzorgd.

Kortom, de schrijvers hebben met dit boek een waardevolle prachtig
uitgegeven bijdrage geleverd voor geïnteresseerden in de geschiedenis
van onze provincie en het hertogdom Gelre met zijn steden. En ze
hebben, zoals boven reeds gesteld, ons ondanks het spaarzame
materiaal, natuurlijk ook een blik gegund op het leven van Maria van
Gelre. Wetenschappelijk onderzoek van dat spaarzame materiaal levert
ons niet alleen nieuws over onder meer Maria’s tweede huwelijk op na
de dood van Reinald, maar leidt ons ook tot de sombere conclusie
waarmee het boek afsluit: “Voorlopig moeten we ons erbij neerleggen
dat ze (Maria) in de laatste jaren van haar leven te weinig sporen heeft
nagelaten om te weten wat ze deed en waar ze is begraven. Maria lijkt
opgelost in de mist van de geschiedenis …..”.
Aantekeningen
*) Op pagina 47 zou je zowaar denken dat de twee transpirerende
druivenpersers met hun i-phones in de weer zijn!
**) Pag. 101: Het gebruik van “niet het minst” wordt tegenwoordig vaak
vervangen door: “niet in het minst”. Logisch is dit niet, maar meestal is
wel duidelijk wat de schrijver bedoelt.

 

Hiep Hiep Hoera wij zijn Jarig!

---

De Valkhofvereniging bestaat dit jaar maar liefst 40 jaar

---

Dat zijn 40 jaren waarin wij ons hard hebben gemaakt voor het behoud en onder de aandacht brengen van de resten van de Valkhofburcht, het Valkhofpark en de hieraan verbonden geschiedenis en gebeurtenissen.

Integraal onderdeel hiervan is het sinds een aantal jaar open stellen van de Nicolaaskapel met behulp van onze groep enthousiaste vrijwilligers om eenieder die dat wil te verwelkomen in de speciale ambiance van 'onze' kapel en te informeren over de geschiedenis van kapel, burcht en Valkhofkwartier.

Wij willen ons heugelijk jubileum graag met iedereen vieren en organiseren daarom deze zomer nog driemaal een Theeconcert in de Barbarossaruïne.

Wil je weten wanneer? Kijk dan snel op onze evenementen pagina!

 

 


 

22-24 Juni Valkhof Theater Avenue

 

Voor meer informatie, zie onze evenementen pagina.

 


 

Het afgelopen jaar was een enerverend jaar op en rond het Valkhof en onze vereniging. Leuke en minder leuke berichten wisselden elkaar af, maar gelukkig was er altijd wat te doen rondom Donjon, Kapel en Valkhofkwartier. 

Helaas zijn ons enkele prominenten binnen de vereniging ontvallen, maar mochten wij ons tegelijkertijd verheugen in mooie samenwerkingen met oa de Nijmeegse Kunstnacht, De Valkhof Affaire en Museum het Valkhof. In samenwerking met deze laatste beleefden wij zelfs een heuse primeur, onze eerste gedeeltelijke Winteropenstelling ivm de Nicolaastentoonstelling, waarbij de bezoekersaantallen ons de mond deden openvallen, blijkbaar is onze sfeervolle kapel ook in de koude donkere maanden zeer in trek! 

------------

Wij naderen nu ons nieuwe 'Zomerseizoen' en zullen de deuren van de Nicolaaskapel weer wagenwijd opengooien vanaf Zaterdag 31 Maart. Vanaf dan staan 6 dagen per week (Op Maandag zijn we gesloten) van 11.00 tot 17.00 uur onze vrijwilligers weer voor u klaar!

Wees Welkom

 


Op onze Nieuwspagina vindt u de berichtgeving rondom de Donjon

 


 

Bijna tijd voor het nieuwe seizoen! Maar ondertussen..

 

Vanaf April openen wij met veel enthousiasme onze deuren weer, maar ook de afgelopen tijd is er niet stil gezeten in de kapel.

Er is tijdens de wintersluiting namelijk hard gewerkt aan het eerste stadium van het restaureren van onze muur- en plafondschilderingen!

 

 


De Valkhof doet ook mee in de Nijmeegse strip!

Als je naar pagina 7 bladert, zie je de St. Nicolaaskapel opduiken. We hebben het natuurlijk over de nieuwe strip Kim & Eddy: De Tresoor van Nijmegen, die geheel in Nijmegen speelt. Het is een prachtwerk van de hand van Arie van Vliet en Paul Reichenbach, naar een idee van film- en stripkenner Constant Hoogenbosch.

 

 

Foto: Nijmegen Cultuurstad

 


Raad van State: 'Donjon mag er komen'

Het laatste bezwaar tegen de herbouw van de donjon is verworpen. Zo valt te lezen in De Gelderlander van donderdag 30 juni. De Stichting platform voor behoud van het Valkhofpark moet zich neerleggen bij  het besluit van de Raad van State, die oordeelt dat de komst van een nieuwe toren 'geen afbreuk doet aan het groene - en cultuurhistorische karakter van het Valkhofpark'.

 

Het platform maakte bezwaar tegen het bestemmingsplan waarin de komst van een nieuwe toren mogelijk wordt gemaakt. De Nijmeegse gemeenteraad stemde daar in september 2015 grotendeels mee in. Alleen GroenLinks gaf een tegenstem. Een definitief besluit over de herbouw valt pas over enkele maanden.

 

In 2005 werd op het Valkhof al een replica van de donjon - opgebouwd uit steigers - opgetrokken op het Valkhofpark. Foto: digicla

 


Collectebus gestolen in Nicolaaskapel Valkhof

Bij een inbraak in de St.Nicolaaskapel in het Valkhofpark is woensdagnacht de collectebus meegenomen.

Ruit vernield
Medewerkers van de DAR ontdekten donderdagochtend dat een ruit van de kapel was vernield. Daarop schakelden ze de politie in. Opmerkelijk is dat een half jaar gelden ook een inbraak in de kapel werd gepleegd. Ook toen werd de collectebus in de kapel meegenomen.

Vingerafdrukken
De politie was donderdagochtend ter plaatse om onderzoek te doen. Het forensisch team trof enkele zwakke vingerafdrukken aan op de plek van de inbraak.

Foto's: N1 


Dans, muziek en tekst vloeien samen op 19 juni

De Kamer is een bijzondere voorstelling van het Ensemble Meriam de Korte. De muren, nissen en vloeren van de Valkhofkapel krijgen op zondeag 19 juni een nieuwe rol: die van tegenspeler.

Het wordt een combinatie Dans/Muziek/Tekst/Installatie. Muziekstukken van componisten uit Nederland, Denemarken en Estland wordt gecombineerd met Jan Kerkhofs De Kamer Gedichten, een tekstwerk gebaseerd op de schilderijen van Edvard Munch.

 

Meriam de Korte nam het initiatief Wat kunnen we verwachten? 'Een zangeres die zich sluimerend voortbeweegt, de accordeon die met zijn gemene tanden aan het gordijn knabbelt, terwijl dans en percussie de schoonheid van het verdriet zichtbaar maakt.'

Aanvang: 17u. Kapel open: 16.45u.

 


Nijmegen Klinkt! nergens beter dan op het Valkhof

Jaarlijks gaat het Valkhof tijdens het festival Nijmegen Klinkt! helemaal klassiek. Op zaterdag 5 juni is het weer zover.

Om 12 wordt het programma hier afgetrapt met de prachtige kindersymfonie! Ook komen onder andere het Nijmeegs Studentenorkest, Noviomagum Wind Orchestra en het Symfonieorkest Nijmegen het Valkhofpark opleuken.

En ook in de St. Nicolaaskapel valt er een hoop moois te beluisteren!

 

Ook op andere plekken in het centrum laat Nijmegen zich van zijn beste kant horen. Hier vind je het volledige programma!

 


De Barbarossa-ruïne in 360 graden. Spectaculair!

Bekijk hier het resultaat

 


Ilen Mer: Indiepop in de kapel. Zaterdag 14 mei.

Hoe dat klinkt? Kijk hier maar even.

 

 


Het bier vloeit rijkelijk met Pinksteren

 

Voor het eerst worden de Nijmeegse Bierfeesten, een jaarlijks terugkerend ritueel, gehouden op het Valkhof! En niet alleen dat: het festival groeit naar een tweedaags spektakel. Met 25 brouwerijen die samen ruim 70 verschillende biertjes presenteren wordt het een heerlijke proeverij.

Bier is natuurlijk het hoofdthema. Maar er zijn ook foodtrucks, waaronder de BBQ-Brandweerwagen, en een hoop muzikaal vermaak. Zondag 15 en maandag 16 mei van 13.00 tot 19.00 uur. Laat ook weten dat je komt!

 


Het Levenslied klinkt zondag 8 mei op het Valkhof

 

Sommigen noemen het Moederdag. Wij noemen zondag 8 mei de Dag van het Levenslied!

Op het Valkhof is de hele dag een prachtprogramma in het teken van deze Nederlandstalige zangkunst. DJ Tony Terrific doet een Smartlappenbingo, Ronnie Ruysdael zingt zijn nieuwste hit Nijmegen, er is weer een verrassende slotact en natuurlijk nog zoveel meer leuks.

Hier lees je meer over het programma, en op deze plek kun je laten weten dat je mee komt feesten!

 


Ook zo'n mooie papieren Valkhofkapel? Wees snel!

 

Jij kunt ook zo'n mooie papieren versie maken van dit karakteristieke stukje Nijmegen. Maar schiet wel op! Want mei is de laatste maand waarin kinderen elke zondag in het Valkhofmuseum terecht kunnen om er één te vouwen...

De vouwtoren is ontworpen door Ivo van Sluis. Om er zelf een te maken, betaal je 3,50 bovenop je museumticket. Maar dan heb je ook een heerlijk Nijmeegs souvenier!

 


Hahaha! Misplaatste Grappen in de Valkhofkapel op 23 april

 

Comedy niet op zijn plek in de Valkhofkapel? Wij dachten toch van wel!

Het Misplaatste Grappen Festival laat je lachen op plekken waar je het normaal niet zou verwachten. En dan is de Valkhofkapel toch een van de mooiste plekjes van Nijmegen?

De organisatie is in handen van Meneer Otis, vooral bekend van het jaarlijkse jazzpodium tijdens de Vierdaagsefeesten. Maar deze organisatie is ook erg bedreven in het neerzetten van supermelige comedyavonden. Hier vind je meer info!

 


 

De Valkhofkapel in 360 graden! Spectaculair!

Klik hier voor het resultaat.

Binnenkort deel 2!

 


Prachtige foto's door Kasia  Serzysko!


 

Anneke en Hans Schiebergen in de onecht verbonden

Carnavalsdinsdag is in Knotsenburg de dag waarop traditioneel de boerenbruiloft plaatsvindt. In de St. Nicolaaskapel is het bruiloftspaar Anneke en Hans Schiebergen in het onecht verbonden door gelegenheidsburgemeester Rianne van Galen.

 

Lees hier de toespraak


Nijmegen graaft naar geschiedenis: kom kijken!

De opgraving achter de Stratemakerstoren heeft al veel sporen opgeleverd. Nu liggen vloeren, haardschouwen en muren vrij van een stenen huis dat in de vroege 14e-eeuw is gebouwd en in de 16e en 17e eeuw is verbouwd. De datering is onder andere gebaseerd op het metselverband en het formaat van de bakstenen. Het moet een groot huis met meerdere verdiepingen zijn geweest en was waarschijnlijk in bezit van de familie Van Heze die hier aan de voet van de Valkhofheuvel percelen en een huis bezat. In 1433 schonk de eigenaar Adam van Heze in 1433 het huis als woning voor vijf begijnen.

   
  


Voorpagina voor Valkhofkapel!

 


Inbraak in kapel: Glas-in-lood gesloopt en collectebus gesloten.

Wat jammer. Eerst is het traliewerk voor een raam verwijderd en over de balustrade gegooid, evenals de gelaagde glasplaat. Toen met geweld het glas-in-lood gesloopt en naar binnen.

Daar hebben zij de collectebus van zijn bevestigingen afgeknipt en zijn met bus en al weer vertrokken. Tja...We zijn op zoek naar een nieuwe collectebus.


Wat een clip! De Waal en het Valkhof swingend centraal!!

 

 


Sponsor van de Valkhofvereniging Mazars


Leuk om weer een keer te lezen.

Het verhaal van Marike van Valkengoed.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Een korte film over het Valkhof!

In het Engels. Gemaakt door Francia Media.
Nu kunnen uw vrienden in het buitenland ook zien hoe bijzonder deze plek is.

 Uniek perkament van Katharina van Kleef uit 1470 over Nicolaaskapel ontdekt!

Henny Fransen, redacteur NGV afdeling Kwartier van Nijmegen  heeft eerder dit jaar een unieke ontdekking gedaan in het Gelders Archief .

1470 gedeelte akte vicarie Katherina van Kleef1470 gedeelte akte vicarie Katherina van Kleef

In een perkament uit 1470 staat de stichting van vier wekelijkse missen door Katharina van Kleef in de Nicolaaskapel op het Valkhof beschreven.

Lees hier de transcriptie en achtergrondinformatie van het perkament en de betekenis ervan.
 


 

De Valkhofvereniging
De Valkhofvereniging werd in 1978 opgericht, mede uit onvrede over het toenmalige gebruik van de St. Nicolaaskapel op het Valkhof. De vereniging heeft als doel om het Valkhof -de meest historische lokatie van Nijmegen en omstreken- onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Dit doet zij onder andere door:

  • Behouden en zekerstellen van de resten van de burcht op het Valkhof (o.a. St. Nicolaaskapel en Barbarossaruïne) waarbij de vereniging optreedt als bewaker van het historische en archeologische erfgoed op het Valkhof;
  • Toeristische ontsluiting door de gratis openstelling van de St. Nicolaaskapel op het Valkhof door vrijwilligers (periode april tot oktober op woensdag- en zondagmiddag) en het onderhouden van informatiepanelen in het park;
  • IJveren voor verantwoorde herbouw van (of delen van) de voormalige Valkhofburcht, zoals de Donjon of een zogeheten contourenplan, uiteraard met een zorgvuldige wetenschappelijke voorstudie en verantwoording;
  • Uitgeven van publicaties: zoals onze glossy het Valkhof Magazine,  de digitale nieuwsbrief (schrijf u in links van deze pagina!), speciale themanummers, boeken, brochures etc. · Organiseren van activiteiten op en over het Valkhof zoals de oprichting van de tijdelijke Donjon, maar ook lezingen, excursies en muziekuitvoeringen;

Het Valkhof te Nijmegen is een monument waarmee zorgvuldig omgesproken moet worden. De Valkhofvereniging houdt dit belang zeer goed in het oog bij de activeiten in het park en de kapel.

De locatie het Valkhof.

Het terrein is gelegen binnen de gemeente Nijmegen op ongeveer 150 meter ten zuidwesten van de verkeersbrug over de rivier de Waal en verder grenzend aan het centrum van de stad.

Op dit terrein, - reeds kort na 1800 als park ingericht - is reeds sprake van bewoning en bebouwing vanaf het begin van onze jaartel­ling. Van vroegere bebouwing rest nog:

1. Een volledige kapel: de St. Nicolaaskapel, ook bekend als Karolingische kapel,
2. Een ruïne: de absis of het koor van de voormalige St. Maartenskapel, beter bekend als Barbarossa­ruïne,
3. Delen van een burchtommuring met een restant van een verdedigingstoren,
4. Een klein gedeelte van een laatmiddeleeuwse stadsmuur met twee torens,
5. Een tweetal parkpoorten: een uit eind negentiende eeuw (met brug) en een uit het begin van twintigste eeuw van architect Oscar Leeuw,
6. De zogenaamde Valkhoftrappen als verbinding tussen het hooggelegen park (grenzend aan het centrum van de stad) en de lager gelegen Waalkade (met een uitgaanskern van de stad). Aan de zijde van het stadscentrum staat op het voorterrein nog een monument dat herinnert aan de opening van de spoorlijn Nijmegen-Kleef (1865).


Binnenkort